De què tracta?

Establir un pont de col·laboració entre l’alumnat i docents de 6è de primària de Catalunya i Marroc, per tal d’afavorir l’intercanvi d’experiències dels centres escolars. Realitzant un treball en xarxa en format digital que ajudarà a l’enriquiment de la formació docent i la formació de l’alumnat. 

A qui es dirigeix? 

Alumnat de 6è de primaria de Catalunya i el Marroc.

A on?

Catalunya i el Marroc. 

Persones participants:

50 infants de les escoles de Girona i el Marroc i 8 docents.

De què tracta?

Les accions que proposem estan orientades a promoure el coneixement de les causes estructurals dels desplaçaments forçosos (situacions de refugi, migració i així) i a facilitar eines d’acció en clau de participació social, promovent una reflexió crítica, promovent la justícia social i els drets humans i prevenint estereotips.

A qui es dirigeix? 

Joves en situació de migració i refugi i la comunitat educativa. 

A on?

Girona ciutat. 

Persones ateses:

90 infants de cicle superior d’escoles de Girona, joves en situació de refugi d’entre 16 i 18 anys, 100 persones de la comunitat educativa.

De què tracta?

El següent projecte té com a objectiu promoure la salut i prevenir la mortalitat materno-

infantil a les zones rurals del Rif del Marroc a través d’una campanya de sensibilització

i capacitació a joves, dones embarassades i a la comunitat. Es tracta d’una zona amb dificultat d’accés als recursos sanitaris i a la informació sobre l’embaràs i el part. 

A qui es dirigeix? 

Joves, dones embarassades, comunitat, professionals de la sanitat, llevadores tradicionals, professionals de l’educació, agents comunitaris i institucionals. 

A on?

Zona del Rif del Marroc – Bab Taza, (provincia de Chefchaouen).

Persones ateses:

200 joves, 150 dones embarassades, 300 persones de la comunitat.

De què tracta?

Amb aquest projecte de formació i intercanvi d’experiències entre professorat i professional de l’àmbit educatiu de Girona i Xauen (Marroc) es vol fer un pas endavant en el coneixement realista de la cultura d’origen de gran part de l’alumnat nouvingut a comarques gironines, i continuar amb la formació i la cooperació educativa als docents de Xauen mitjançant dinàmiques d’intercanvi d’experiències implicant les diferents contraparts. Consta de dos viatges pràctics i vivencials i unes jornades formatives pels professors dels dos països de forma presencial.

A qui es dirigeix? 

Docents de Catalunya i Marroc. 

A on?

Catalunya i Marroc

Persones participants:

100 professors/es de Xauen, 100 professors/es Gironins, comunitat educativa de les escoles participants i de les escoles rurals del Rif de Xauen i alumnat i la comunitat educativa en general que es veurà beneficiat ja que l’acció contribuirà a un millor coneixement de la situació educativa, social i cultural de les dues realitats.

De què tracta?

El projecte contribueix, des d’un enfocament de gènere i drets humans, a la

capacitació docent en igualtat de gènere de les Escoles d’Educació Primària del Nord

del Marroc amb un plantejament participatiu i comunitari.

A qui es dirigeix? 

Ciutadania que forma part de la comunitat educativa de Xauen i Tetuán.  

A on?

El projecte té la seva base operativa a les ciutats de Chefchaouen (Xauen) i Tetuan. 

Persones ateses:

700 persones composades per estudiants en edat escolar d’educació primària, docents d’educació primària, famílies i estudiants universitaris/es. 

De què tracta?

És un conjunt d’accions i recursos que inclouen l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i amb un mínim de 90 hores de formació, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.  

El servei de primera acollida està cofinançat per la Generalitat de Cataunya i pel Fons Social Europeu de la Unió Europea.

A qui es dirigeix? 

A les persones immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades. 

A on?

Comarques gironines

Persones participants:

120 persones

De què tracta?

Aquesta proposta és un projecte on, mitjançant diferents disciplines de l’art de la cuina i la cultura, es pretén conscienciar la ciutadania de la importància i el potencial que té la diversitat cultural Gironina i l’intercanvi entre les cultures que conviuen avui Girona, aprofitant la cuina com una eina transformadora.

A qui es dirigeix? 

Alumnat de les escoles d’educació primària i ciutadania en general. 

A on?

Tarragona, Barcelona i Girona.

Persones participants:

500 persones

De què tracta?

Aquesta acció comunitària pretén crear una dinàmica en xarxa participativa per tal de crear cohesió social i major coneixement de la població immigrada i local de forma bidireccional.

El cicle formatiu consisteix en una intervenció professional i educadors/es en l’entorn escolar de Barcelona proporcionant els recursos i canals necessaris per a afavorir la integració de l’alumnat i les seves famílies, focalitzant en la comunitat marroquina, i promovent les relacions de convivència en unes zones i espais caracteritzades per la coexistència de ciutadania de diferents procedències, cultures, ètnies i religions. i sobre tot enfoquem la nostra acció apropar més les famílies a les escoles en aquest nou context complicat. Un dels punts claus és l’intercanvi i el treball en xarxa per poder sumar i compartir coneixements, així com tenir una xarxa de suport dinàmica.

A qui es dirigeix? 

A la comunitat educativa.

A on?

Barcelona i Girona. 

Persones ateses: 

90 professors/es, 400 alumnes/as i 600 persones de la comunitat educativa.