Sinopsi🎬

Yasser Saadoune, coordinador dels intercanvis que l’Associació ECCIT, organitza cada any entre professors de Girona i de Xauen, una ciutat petita del Marroc. Ens explicarà l’educació al Marroc i les diferències amb el sistema educatiu català