Conferencia al Marroc Organitzads per ECCIT i la seva Contraparte:“Per una transformació social, un enfocament de gènere basat en drets humans i per contribuir a millorar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19”