De què tracta?

El següent projecte té com a objectiu promoure la salut i prevenir la mortalitat materno-

infantil a les zones rurals del Rif del Marroc a través d’una campanya de sensibilització

i capacitació a joves, dones embarassades i a la comunitat. Es tracta d’una zona amb dificultat d’accés als recursos sanitaris i a la informació sobre l’embaràs i el part. 

A qui es dirigeix? 

Joves, dones embarassades, comunitat, professionals de la sanitat, llevadores tradicionals, professionals de l’educació, agents comunitaris i institucionals. 

A on?

Zona del Rif del Marroc – Bab Taza, (provincia de Chefchaouen).

Persones ateses:

200 joves, 150 dones embarassades, 300 persones de la comunitat.

De què tracta?

Amb aquest projecte de formació i intercanvi d’experiències entre professorat i professional de l’àmbit educatiu de Girona i Xauen (Marroc) es vol fer un pas endavant en el coneixement realista de la cultura d’origen de gran part de l’alumnat nouvingut a comarques gironines, i continuar amb la formació i la cooperació educativa als docents de Xauen mitjançant dinàmiques d’intercanvi d’experiències implicant les diferents contraparts. Consta de dos viatges pràctics i vivencials i unes jornades formatives pels professors dels dos països de forma presencial.

A qui es dirigeix? 

Docents de Catalunya i Marroc. 

A on?

Catalunya i Marroc

Persones participants:

100 professors/es de Xauen, 100 professors/es Gironins, comunitat educativa de les escoles participants i de les escoles rurals del Rif de Xauen i alumnat i la comunitat educativa en general que es veurà beneficiat ja que l’acció contribuirà a un millor coneixement de la situació educativa, social i cultural de les dues realitats.

De què tracta?

El projecte contribueix, des d’un enfocament de gènere i drets humans, a la

capacitació docent en igualtat de gènere de les Escoles d’Educació Primària del Nord

del Marroc amb un plantejament participatiu i comunitari.

A qui es dirigeix? 

Ciutadania que forma part de la comunitat educativa de Xauen i Tetuán.  

A on?

El projecte té la seva base operativa a les ciutats de Chefchaouen (Xauen) i Tetuan. 

Persones ateses:

700 persones composades per estudiants en edat escolar d’educació primària, docents d’educació primària, famílies i estudiants universitaris/es.