De què tracta?

El següent projecte té com a objectiu promoure la salut i prevenir la mortalitat materno-

infantil a les zones rurals del Rif del Marroc a través d’una campanya de sensibilització

i capacitació a joves, dones embarassades i a la comunitat. Es tracta d’una zona amb dificultat d’accés als recursos sanitaris i a la informació sobre l’embaràs i el part. 

A qui es dirigeix? 

Joves, dones embarassades, comunitat, professionals de la sanitat, llevadores tradicionals, professionals de l’educació, agents comunitaris i institucionals. 

A on?

Zona del Rif del Marroc – Bab Taza, (provincia de Chefchaouen).

Persones ateses:

200 joves, 150 dones embarassades, 300 persones de la comunitat.