De què tracta?

Aquesta acció comunitària pretén crear una dinàmica en xarxa participativa per tal de crear cohesió social i major coneixement de la població immigrada i local de forma bidireccional.

El cicle formatiu consisteix en una intervenció professional i educadors/es en l’entorn escolar de Barcelona proporcionant els recursos i canals necessaris per a afavorir la integració de l’alumnat i les seves famílies, focalitzant en la comunitat marroquina, i promovent les relacions de convivència en unes zones i espais caracteritzades per la coexistència de ciutadania de diferents procedències, cultures, ètnies i religions. i sobre tot enfoquem la nostra acció apropar més les famílies a les escoles en aquest nou context complicat. Un dels punts claus és l’intercanvi i el treball en xarxa per poder sumar i compartir coneixements, així com tenir una xarxa de suport dinàmica.

A qui es dirigeix? 

A la comunitat educativa.

A on?

Barcelona i Girona. 

Persones ateses: 

90 professors/es, 400 alumnes/as i 600 persones de la comunitat educativa.