De què tracta?

És un conjunt d’accions i recursos que inclouen l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i amb un mínim de 90 hores de formació, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.  

El servei de primera acollida està cofinançat per la Generalitat de Cataunya i pel Fons Social Europeu de la Unió Europea.

A qui es dirigeix? 

A les persones immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades. 

A on?

Comarques gironines

Persones participants:

120 persones

De què tracta?

Aquesta proposta és un projecte on, mitjançant diferents disciplines de l’art de la cuina i la cultura, es pretén conscienciar la ciutadania de la importància i el potencial que té la diversitat cultural Gironina i l’intercanvi entre les cultures que conviuen avui Girona, aprofitant la cuina com una eina transformadora.

A qui es dirigeix? 

Alumnat de les escoles d’educació primària i ciutadania en general. 

A on?

Tarragona, Barcelona i Girona.

Persones participants:

500 persones

De què tracta?

Aquesta acció comunitària pretén crear una dinàmica en xarxa participativa per tal de crear cohesió social i major coneixement de la població immigrada i local de forma bidireccional.

El cicle formatiu consisteix en una intervenció professional i educadors/es en l’entorn escolar de Barcelona proporcionant els recursos i canals necessaris per a afavorir la integració de l’alumnat i les seves famílies, focalitzant en la comunitat marroquina, i promovent les relacions de convivència en unes zones i espais caracteritzades per la coexistència de ciutadania de diferents procedències, cultures, ètnies i religions. i sobre tot enfoquem la nostra acció apropar més les famílies a les escoles en aquest nou context complicat. Un dels punts claus és l’intercanvi i el treball en xarxa per poder sumar i compartir coneixements, així com tenir una xarxa de suport dinàmica.

A qui es dirigeix? 

A la comunitat educativa.

A on?

Barcelona i Girona. 

Persones ateses: 

90 professors/es, 400 alumnes/as i 600 persones de la comunitat educativa.