Comunicat de Prensa

Comunicat:

l’Associació Eccit continua el seu compromís cap a la inclusió i la convivència amb la comunitat magrebina i musulmana a la Selva amb el llançament de nou projecte del cicle d’Acció Formativa i d’Acollida per a Famílies Novingudes a l’Institut Santa Coloma de Farners, que ha abraçat aquesta iniciativa.
Aquest programa es centrat en la sensibilització sobre la convivència i la interculturalitat a la comunitat educativa, i té com a objectiu principal apropar les famílies novingudes als centres educatius, creant un espai d’interacció significatiu amb l’escola dels seus fills.

Els Pilars de l’Acció Formativa d’ECCIT:

1. Formació en Català i Apoderament Familiar:El cicle de formació al català basic de 20 hores és una part essencial d’aquest programa, ja que proporciona les eines lingüístiques necessàries per a una millor comunicació amb els centres educatius. A més, el procés d’apoderament proporciona a les famílies les habilitats i la confiança per participar activament en la vida educativa dels seus fills. És preveu un altre curs adaptat despres d’aquest primer pas per profunditzar el conexeiment del catalá.

2. Creació d’Espais d’Interracció: ECCIT destaca per la seva iniciativa innovadora de crear espais d’interacció entre les famílies novingudes i els centres educatius, actuant com a ponts per a la comprensió mútua i fomentant una relació de confiança i col·laboració entre la comunitat i les escoles.

3. Aproximació Activa a la Convivència: Mitjançant sessions pràctiques i activitats ludiques que destaquen la riquesa de les diverses cultures presents a la comunitat, l’acció formativa busca fomentar la convivència positiva i la interculturalitat, contribuint a crear un entorn i un bon clima educatiu on la diversitat és valorada i celebrada.

4.Formació dels Docents:  aquesta formació esta enfocada en temes d’Immigració i Sensibilització sobre la Pertenència dels Alumnes: Un component clau per a aquest projecte és la formació dels docents en temes d’immigració, promocionant la comprensió de la pertinença, Arrels i els lligams dels alumnes d’origen.

5. Formació dels Alumnes de Cicles Formatius sobre Realitats d’Immigració i Objectius d’ODS: Aquesta  formació dels alumnes, s’aprofundeix en les realitats de la immigració, incorporant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la realitat migratoria a la Selva per fomentar la empatia cap als col·lectius minoritaris.

L’Associació ECCIT busca millorar la comunicació mitjançant la formació en català, permetent que les famílies novingudes participin de manera més activa en la vida escolar dels seus fills, establint una comunicació eficaç amb els educadors i altres membres de la comunitat educativa.

L’objectiu principal d’aquesta acció és incrementar la participació familiar, i l’apoderament de les famílies crea una plataforma per a la seva participació activa en les decisions i activitats de l’escola, reforçant la importància de la relació escola-família. El projecte també pretén fomentar la convivència positiva a la vida escolar de la Selva, mitjançant la sensibilització i les activitats interculturals, promovint una cultura d’acceptació i respecte mutu, creant un entorn escolar que catalitza i celebra la diversitat.

Amb aquesta iniciativa, Eccit construeix ponts per a la comprensió i la convivència entre la comunitat magrebina i musulmana en general i la comunitat local autoctona a la Selva. Aquest projecte pilot a la Selva està subvencionat amb el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE – PROA+) i el Departament d’Igualtat i Feminismes.

Per més informació:

Més info: Contactar amb coordinadora del Projecte Btissam El Hajtri Tel. 656 74 87 77

correo: info@eccit.org / més info a la web: eccit.org