De què tracta?

És un conjunt d’accions i recursos que inclouen l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i amb un mínim de 90 hores de formació, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.  

El servei de primera acollida està cofinançat per la Generalitat de Cataunya i pel Fons Social Europeu de la Unió Europea.

A qui es dirigeix? 

A les persones immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades. 

A on?

Comarques gironines

Persones participants:

120 persones