De què tracta?

Les accions que proposem estan orientades a promoure el coneixement de les causes estructurals dels desplaçaments forçosos (situacions de refugi, migració i així) i a facilitar eines d’acció en clau de participació social, promovent una reflexió crítica, promovent la justícia social i els drets humans i prevenint estereotips.

A qui es dirigeix? 

Joves en situació de migració i refugi i la comunitat educativa. 

A on?

Girona ciutat. 

Persones ateses:

90 infants de cicle superior d’escoles de Girona, joves en situació de refugi d’entre 16 i 18 anys, 100 persones de la comunitat educativa.