MISSIÓ

ECCIT treballa per tal de millorar la cohesió social i la convivència ciutadana a través de l’àmbit de l’educació i la participació comunitària. L’acció de l’ entitat va més enllà de les activitats locals i té la voluntat d’establir unes relacions justes entre els països del nord i el sud, contribuint a reduir les desigualtats.

Ho desenvolupem a través de diferents projectes de codesenvolupament principalment al nord del Marroc i d’intervenció social i primera acollida a Catalunya i Comunitat Valenciana.

VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una ONGD referent en la innovació social i educativa i en el treball comunitari, a través de projectes i models integrals de desenvolupament que generin models transferibles i sostenibles

VALORS

  • Cooperació: És un eix clau la col·laboració i participació activa de tots els membres en la consecució d’objectius comuns.
  • Responsabilitat: L’entitat de cooperació es compromet a complir els objectius i les responsabilitats de manera ètica i sostenible.
  • Solidaritat: Es valora l’empatia i l’ajut mutu entre els membres de l’entitat, especialment en situacions difícils.
  • Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.
  • Transparència: L’entitat de cooperació valora l’honestedat i l’obertura en el funcionament i les decisions.
  • Respecte per la diversitat cultural: L’entitat valora i respecta les diferències culturals dels membres i de les persones que participen en els projectes que desenvolupa.
  • Tolerància: Es valora la comprensió i el respecte per les opinions, creences i costums dels altres.
  • Inclusió: L’entitat vol garantir que totes les persones, independentment de l’origen cultural o migratori, tinguin accés als mateixos recursos i oportunitats.
  • Equitat: L’entitat valora la justícia i la igualtat de tracte i d’oportunitats per a totes les persones, independentment del seu origen cultural o migratori.
  • Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni.