Dissabte 26 de Setembre farem una conferència al Marroc sobre  » El Paper dels associacions i els clubs pedagógics de l’escoles a la promoció de la cultura dels drets humans , i genere  » és la conferencia qué presenta els companys dea ONG contrapart local Mubadarat després d’un curs escolar ple d’accions pedagogiques enfocades els DDHH, gènere i ODS